top of page
4.jpeg
3.png
5.jpg

Dokumenty obowiązujące
w
 Pierwszej Prywatnej Szkole Podstawowej
w Zgierzu

Kalendarz Roku Szkolnego 22/23

Egzamin ósmoklasisty

Komunikat o harmonogramie 2023

Komunikat o przyborach i pomocach 2023

Komunikat o dostosowaniach 2023

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu 2023

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym 2023

Najważniejszy dokument
szkoły

Wniosek o przyjęcie
do  szkoły
Godziny lekcyjne
Wytyczne przeciwepidemiczne
dla PPSP

Szczegółowej informacji udziela sekretariat szkoły 

bottom of page