4.jpeg
3.png
5.jpg

Dokumenty obowiązujące
w
 Pierwszej Prywatnej Szkole Podstawowej
w Zgierzu

Kalendarz Roku Szkolnego 22/23

Egzamin ósmoklasisty

Komunikat o harmonogramie 2022

Komunikat o przyborach i pomocach 2022

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym 2022

Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu 2022

Najważniejszy dokument
szkoły

Wniosek o przyjęcie
do  szkoły
Godziny lekcyjne
Wytyczne przeciwepidemiczne
dla PPSP

Szczegółowej informacji udziela sekretariat szkoły