top of page
4.jpeg
3.png
5.jpg

Dokumenty obowiązujące
w
 Pierwszej Prywatnej Szkole Podstawowej
w Zgierzu

Kalendarz Roku Szkolnego 23/24

Egzamin ósmoklasisty

Komunikat o harmonogramie 2024

Komunikat o przyborach i pomocach 2024

Komunikat o dostosowaniach 2024

Najważniejszy dokument
szkoły

Godziny lekcyjne
Plan lekcji 2023/24

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu 2024

Wniosek o przyjęcie
do  szkoły

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym 2024

Regulamin Przedmiotowego Systemu
Oceniania – Edukacja Wczesnoszkolna

Ważne terminy dla ósmklasisty

Terminy rekrutacji 24/25
do szkół ponadpodstawowych

Szkolny zestaw podręczników
I etap edukacyjny
Szkolny zestaw podręczników
II etap edukacyjny
Standarty ochrony dzieci 
przed krzywdzeniem 
w PPSP
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych w PPSP 

Szczegółowej informacji udziela sekretariat szkoły 

bottom of page