top of page
a.png

OFERTA   PRZEDSZKOLA

1234.png

- nauczanie przez zabawę
- zajęcia w małych grupach
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

- współpraca z psychologiem i logopedą
- zdrowe i smaczne posiłki
- świetlica czynna w godz. 7.00 - 17.00

ZAJĘCIA  DODATKOWE  W PRZEDSZKOLU

- nauka języka obcego (angielski)
- akademia tańca z instruktorem

- zajęcia ruchowe z nauczycielem w-f

- zajęcia muzyczne i rytmika z nauczycielem muzyki

- liczne warsztaty

Dla najstarszych dzieci( zerówka) mamy w ofercie dodatkowo:

- koło plastyczne

- zumba

- j. francuski ( dodatkowo płatne)

- szachy

- nauka pływania ( dodatkowo płatne)
 

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

 Podstawową formą działalności dzieci w przedszkolu jest ZABAWA. Zadania programowe są realizowane poprzez organizowanie warunków  do podejmowania zabaw swobodnych i umożliwiania ich rozwoju: od prostego manipulowania do rozbudowanych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych. Ciekawe propozycje naszych nauczycieli nie tylko wzbogacą i poszerzą  zakres wiadomości i umiejętności, lecz będą inspiracją  do samodzielnego podejmowania działań przez dzieci. W zajęciach dydaktycznych, muzycznych, plastycznych i ruchowych organizowanych codziennie przez nauczycieli realizowane są główne cele wychowania przedszkolnego tj. ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami, w kontakcie ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym i technicznym - wspomaganie uzdolnień i stymulowanie rozwoju dzieci w przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego.
 

PODSTAWA  PROGRAMOWA

W naszym przedszkolu realizujemy program zgodny Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego wskazaną w Rozporządzeniu MEN z dnia

14 lutego 2017 r. Program zakłada następujące zadania wyznaczające kierunek pracy nauczyciela z dziećmi:

  • dążenie do rozwoju wychowanków, zgodnego z ich możliwościami i zdolnościami

  • rozbudzanie ciekawości poznawczej

  • monitorowanie i stymulowanie  rozwoju psychofizycznego

  • kształtowanie postaw moralnych poprzez uczenie wartości uniwersalnych

  • propagowanie wzorców norm i zachowań społecznie akceptowanych, w tym kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra i zła

  • umożliwianie odnoszenia sukcesów i prezentowania własnej indywidualności

  • tworzenie warunków do odczuwania radości z podejmowanej aktywności umysłowej i ruchowej

  • wspomaganie rozwoju

  • organizowanie dobrej współpracy z rodziną, sprzyjającej spójnym oddziaływaniom wychowawczym

  • budowanie poczucia tożsamości narodowej zainteresowanie rolą ucznia poprzez sumienne przygotowanie do obowiązku nauki w szkole.

ZAPRASZAMY

bottom of page