Informacja o czesnym w roku szkolnym 2021/2022

w

 Pierwszej Prywatnej Szkole Podstawowej

w Zgierzu

OPCJA 1
czesne: 280 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / odbiór po zakończeniu zajęć wg planu 
OPCJA 2
czesne: 380 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / dwa z wybranych kół zainteresowań /
opieka świetlicowa do godz. 15.00 
OPCJA 3
czesne: 430 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / cztery wybrane koła zainteresowań /
opieka świetlicowa do godz. 17.00 
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 17.00
 Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas  1 - 8
   Koło języka hiszpańskiego  
   Koło języka niemieckiego
   Koło języka angielskiego(dla chcących więcej),
   Koło plastyczne
   Konwersacje w języku angielskim
   Koło matematyczne (na odpowiednim poziomie                                                                                                 nauczania)
    Ekspresja emocji
    Koło klocka LEGO
    Akademia tańca
    Koło filmowe
    Koło szachowe
    Koło recytatorskie
    Basen - nauka pływania pod okiem profesjonalnych                                                                       instruktorów.
 
    Zajęcia wyrównawcze nie zaliczają się do zajęć dodatkowych,
Tworzenie innych kół zależy od zainteresowań dzieci.

Szczegółowej informacji udziela sekretariat szkoły