Informacja

Po dzisiejszym spotkaniu z pracownikami szkoły, chciałabym poinformować Państwa o naszych ustaleniach.

Ze względu na znikomą liczbę chętnych dzieci

chcących uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych począwszy od

25 maja 2020  szkoła będzie pracowała w godzinach

8.00 - 13.00

Bardzo proszę rodziców dzieci, które chcą skorzystać z opieki o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi poniżej 

oraz podpisanie Oświadczenia i wysłanie go na e-mail pspzgierz@wp.pl lub wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do szkoły najpóźniej do piątku

22 maja do godziny 14.00.

Podpisanie Oświadczenia jest obowiązkowe.

              Dyrektor szkoły

             Anna Jabłońska

Informacja o czesnym w roku szkolnym 2020/2021

w

 Pierwszej Prywatnej Szkole Podstawowej

w Zgierzu

OPCJA 1
czesne: 250 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / odbiór po zakończeniu zajęć wg planu 
OPCJA 2
czesne: 350 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / dwa z wybranych kół zainteresowań /
opieka świetlicowa do godz. 15.00 
OPCJA 3
czesne: 400 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / cztery wybrane koła zainteresowań /
opieka świetlicowa do godz. 17.00 
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 17.00
 Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas  1 - 8
Koło języka niemieckiego
       Koło języka hiszpańskiego  
Koło języka francuskiego
       Koło języka angielski ego(dla chcących więcej),
Koło plastyczne
       Koło techniczne
Koło matematyczne (na odpowiednim poziomie nauczania),
       Akademia młodego podróżnika, 
Akademia tańca,
       Zasady savoir-vivre, czyli z kulturą na Ty
Koło szachowe
       Koło teatralne,
Basen - nauka pływania pod okiem profesjonalnych                              instruktorów
 
    Zajęcia wyrównawcze nie zaliczają się do zajęć dodatkowych,
Tworzenie innych kół zależy od zainteresowań dzieci.

Szczegółowej informacji udziela sekretariat szkoły 

KONTAKT

 tel. 535 720 999

       791 011 311

e-mail: pspzgierz@wp.pl

ADRES

95-100 Zgierz

ul. 3-go Maja 63