Informacja o czesnym w roku szkolnym 2021/2022

w

 Pierwszej Prywatnej Szkole Podstawowej

w Zgierzu

OPCJA 1
czesne: 280 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / odbiór po zakończeniu zajęć wg planu 

OPCJA 2
czesne: 380 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / dwa z wybranych kół zainteresowań /
opieka świetlicowa do godz. 15.00 

OPCJA 3
czesne: 430 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / cztery wybrane koła zainteresowań /
opieka świetlicowa do godz. 17.00 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 17.00

 Zajęcia pozalekcyjne dla

uczniów klas  1 - 8   Koło języka hiszpańskiego  
   Koło języka niemieckiego
   Koło języka angielskiego(dla chcących więcej),
   Koło plastyczne
                       Konwersacje w języku angielskim                            Ekspresja emocji
    Koło klocka LEGO
    Akademia tańca
    Koło filmowe
    Koło szachowe
    Magia matematyki
    Basen - nauka pływania pod okiem profesjonalnych                                                                       instruktorów.
 


    Zajęcia wyrównawcze nie zaliczają się do zajęć dodatkowych,


Tworzenie innych kół zależy od zainteresowań dzieci.


 

Szczegółowej informacji udziela sekretariat szkoły