Informacja o czesnym w roku szkolnym 2019/2020

w Pierwszej Prywatnej Szkole Podstawowej w Zgierzu

OPCJA I
czesne: 250 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / odbiór po zakończeniu zajęć wg planu 
OPCJA II
czesne: 350 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / dwa z wybranych kół zainteresowań /
opieka świetlicowa do godz. 15.30 
OPCJA III
czesne: 400 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / wybrane koła zainteresowań /
opieka świetlicowa do godz. 17.00 
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 17.00
 Zajęcia pozalekcyjne dla klas 0-6
język niemiecki,
   język hiszpański, 
język francuski,
         koło języka angielskiego dla chcących więcej,
  koło informatyczne,
                      koło matematyczne  (na odpowiednim poziomie nauczania),
twórcza ekspresja emocji, 
akademia tańca,
 gimnastyka korekcyjna,
szachy,
gazetka szkolna,
basen - profesjonalna nauka pływania pod okiem instruktorów pływania,
    zajęcia wyrównawcze nie zaliczają się do zajęć dodatkowych,
Tworzenie innych kół zależy od zainteresowań dzieci.

Szczegółowej informacji udziela sekretariat szkoły 

KONTAKT

 tel. 535 720 999

       603 071 798

e-mail: pspzgierz@wp.pl

ADRES

95-100 Zgierz

ul. 3-go Maja 63