Informacja o czesnym w roku szkolnym 2021/2022

w

 Pierwszej Prywatnej Szkole Podstawowej

w Zgierzu

OPCJA 1
czesne: 280 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / odbiór po zakończeniu zajęć wg planu 
OPCJA 2
czesne: 380 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / dwa z wybranych kół zainteresowań /
opieka świetlicowa do godz. 15.00 
OPCJA 3
czesne: 430 zł / m-c
przedmioty obowiązkowe / cztery wybrane koła zainteresowań /
opieka świetlicowa do godz. 17.00 
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 17.00
 Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas  1 - 8
   Koło języka hiszpańskiego  
   Koło języka niemieckiego
   Koło języka angielskiego(dla chcących więcej),
   Koło plastyczne
   Konwersacje w języku angielskim
   Koło matematyczne (na odpowiednim poziomie                                                                                                 nauczania)
    Ekspresja emocji
    Koło klocka LEGO
    Akademia tańca
    Koło filmowe
    Koło szachowe
    Koło recytatorskie
    Basen - nauka pływania pod okiem profesjonalnych                                                                       instruktorów.
 
    Zajęcia wyrównawcze nie zaliczają się do zajęć dodatkowych,
Tworzenie innych kół zależy od zainteresowań dzieci.

Szczegółowej informacji udziela sekretariat szkoły 

KONTAKT

 tel. 535 720 999

       791 011 311

e-mail: pspzgierz@wp.pl

ADRES

95-100 Zgierz

ul. 3-go Maja 63