top of page
przedszkolak-1000x576.jpg

Rozkład dnia w przedszkolu 

Błękitny Pałacyk

1234.png

7.00 - 8.50

Przyprowadzanie dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeby dziecka, swobodne oraz inspirowane przez nauczyciela zabawy i ćwiczenia ruchowe.

Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacje (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci.

8.50 - 9.00       

 Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania.

9.00 - 9.30

Śniadanie

9.30 - 11.00

Aktywność zbiorowa i indywidualna w przedszkolu i na terenie inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania i rozwoju przedszkolaków w różnych sferach. Gry i zabawy ruchowe rozwijające procesy poznawcze, artystyczne, sprawność fizyczną jak również spacery, wycieczki i uroczystości przedszkolne.

11.00 - 11.30

Swobodne zabawy pod okiem nauczyciela.

11.40 - 11.50               

Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

12.00 - 12.30

Obiad

12.30 - 13.30

Relaks poobiedni. Czytanie lektury dziecięcej oraz odpoczynek z muzykoterapią.

14.00 - 16.00

Samodzielne planowane i organizowane przez dzieci zabawy dowolne, zespołowe lub indywidualne.

Wspieranie u dzieci przez nauczyciela twórczych inicjatyw. 

16.00 - 17.00

Zajęcia dowolne, prace porządkowe, odbiór dzieci.

bottom of page