top of page
dzieci-w-szkole.jpg

    "SZKOŁA   INNA   NIŻ   WSZYSTKIE"

Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa w Zgierzu

csm_ubezpieczenie-szkolne_optimized_fa01

Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa 

"Edukacja przyjazna dziecku"

w Zgierzu

jest odpowiedzią na potrzeby rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom jak najlepszy start w przyszłość.

Do pracy zaangażowaliśmy nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w edukacji dzieci.

Szkoła zadba o to, by każde dziecko mogło harmonijnie się rozwijać zarówno intelektualnie jak i fizycznie.

Zachęcimy je do aktywności, której źródłem są własne pragnienia i możliwości. Pokażemy dzieciom, że wszyscy jesteśmy częścią otaczającego nas świata i  czujemy się za niego odpowiedzialni. Nauczyciele zadbają, aby najważniejsze wartości były głównym motywem naszej działalności.

NASZE  GRONO  PEDAGOGICZNE

Kadrę pedagogiczną Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Zgierzu stanowi sprawdzony zespół wykształconych, kreatywnych, pełnych pasji i ciepła nauczycieli dbających o przyjazną atmosferę w szkole.

Nasi nauczyciele są profesjonalistami.

Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują opiekę, edukację i wychowanie dzieci na najwyższym poziomie. Wszyscy współpracujący ze szkołą nauczyciele posiadają, wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w Szkole Podstawowej.

Nasz wychowawca, nauczyciel:

 

  • emanuje głęboką życzliwością, mocą i energią twórczą,

  • pomaga przezwyciężać szkodliwe oddziaływania, którym bezustannie podlega subtelna i wrażliwa osobowość każdego dziecka,

  • pozostaje w kontakcie i poczuciu głębokiej więzi z każdym podopiecznym,

  • jest świadomy i wyczulony na potrzeby, odmienność i zdolności każdego dziecka,

  • jest uważny i właściwie diagnozuje trudności dziecka oraz wskazuje najlepsze drogi pomocy,

  • w procesie dydaktycznym uwzględnia zarówno uwarunkowania fizyczne, środowiskowe, emocjonalne, osobowościowe jak i predyspozycje fizyczne każdego dziecka,

  • zawsze postrzega sytuację ucznia w kontekście jego rodziny, szkoły, społeczności lokalnej i światowej,

  • rozbudza w uczniach chęć do współuczenia się i współtworzenia.

bottom of page