top of page

Wycieczka do planetarium

Wycieczka do Planetarium klasy 6 i 8.

Został przeprowadzony bardzo ciekawy wykład z pokazem nieba, gwiazd. Omówienie skutków ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi połączone z udziałem w doświadczeniach z fizyki.bottom of page