top of page

"The Gingerbread Man"

Nasi pierwszoklasiści na zajęciach języka angielskiego poznali historię ciasteczkowego człowieczka "The Gingerbread Man", utrwalając jednocześnie słownictwo dotyczące części ciała, liczb. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały historii, obejrzały bajkę. Powstały także ciekawe prace plastyczne.Comentarios


bottom of page