top of page

Przyroda w klasie 2

Klasa druga na lekcji przyrody omawiała negatywne skutki wypalania łąk i traw.

Problem jest cały czas aktualny dlatego też uczniowie zrobili plakaty na ten temat.

Σχόλια


bottom of page