top of page

„Klasa na medal”

„Klasa na medal”

Cele

integracja społeczności szkolnej; dostrzeganie i wzmacnianie mocnych stron uczniów; wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji zgodnej z zasadami fair-play; aktywizowanie i motywowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły; kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole; rozwijanie kultury osobistej; pobudzenie do odpowiedzialności za siebie i innych; rozwijanie poczucia wyobraźni, estetyki; tworzenie tradycji szkolnej.

Przypominamy, iż „Klasa na medal” nie ma na celu promowania niezdrowej rywalizacji. Celem konkursu jest zainicjowanie „współzawodnictwa” między klasami dotyczącego różnych dziedzin życia naszej Szkoły, takich jak: nauka, imprezy szkolne, zabawa, estetyka klasy i szkoły.

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły klas 1-8

Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 02.11. 2023 r., a kończy 31.05. 2024 rok.

Zasady konkursu

Klasa, która na zakończenie roku szkolnego zgromadzi największą ilość punktów wygrywa „rywalizację” i otrzymuje tytuł „Klasa na medal” oraz nagrodę niespodziankę. Pozostałe klasy otrzymują drugie oraz trzecie miejsce i również zostają nagrodzone.

Dyrektor szkoły w sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie może dodać lub odjąć punkty.

Wyniki rywalizacji systematycznie aktualizowane będą na planszy punktacyjnej w pokoju nauczycielskim oraz na tablicy samorządu uczniowskiego.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia dodatkowych konkurencji po wcześniejszym ogłoszeniu tych zmian społeczności szkolnej.

Organizowany Konkurs na Wrzesień klas 1-8 - dekoracje jesienno/halloweenowe.Commentaires


bottom of page