top of page

Rada Pedagogiczna

Wczoraj odbyło się spotkanie on line dyrektora i organu prowadzącego z nasza kadrą pedagogiczną aby podzielić się swoimi wrażeniami, przemyśleniami dotyczącymi nauczania zdalnego w naszej szkole jak również w przedszkolu. I tu chcielibyśmy podziękować naszym kochanym uczniom oraz rodzicom za pomoc i zrozumienie ❤️

bottom of page