Robotyka

Wczoraj klasa szósta wybrała się na zajęcia z robotyki na Politechnice Łódzkiej. Faza projektu.