Wycieczka do Ogrodu Botanicznego


Rozwijanie wrażliwości i świadomości proekologicznej klas młodszych w Ogrodzie Botanicznym.