top of page

Akcja Zima


Klasa pierwsza pierwszy tydzień prawdziwej zimy uczciła eksperymentami! Badaliśmy właściwości śniegu i wody. Najlepiej uczymy się przez działanie więc zaprosiliśmy klasę drugą na odkrywanie radości ze śniegu w trakcie zabaw na świeżym powietrzu.


bottom of page