top of page

Bezpieczna droga


Bezpieczeństwo to podstawa. Dlatego by nasze pierwszaki wiedziały jak bezpiecznie korzystać z ulicy i chodzić oraz jak prawidłowo przechodzić przez ulicę dzisiaj bawiliśmy się w ruch drogowy. Poznaliśmy pojazdy uprzywilejowane i utrwalaliśmy numery alarmowe. Na ostatniej lekcji zadbaliśmy by wiedza teoretyczna znalazła odzwierciedlenie w praktyce i wyruszyliśmy na spacer na najbliższe skrzyżowanie. Teraz wszystko już wiemy i będziemy przechodzić przez ulicę bezpiecznie!


bottom of page