top of page

Koncert Bożonarodzeniowy

Święta Bożego Narodzenia to czas kiedy wszyscy są blisko siebie, panuje magiczny nastrój, przepełniony rodzinnym ciepłem, radością i miłością. Dla nas Polaków obchody tych świąt to wielowiekowa tradycja, z którą silnie związani jesteśmy od najmłodszych lat.

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku zapragnęli godnie uczcić te święta. Dziś świętowały klasy 1-3. Pięknie zaprezentowane programy artystyczne poszczególnych klas. Na koniec krótki recital solowy uczniów, dla których muzyka to pasja:))

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2Fa9HPzLre5bct6DzQA%3Ffbclid%3DIwAR1qhMzOTcJiDL2tIOAutxXGOFQeuHjzieYoCbFVIj-ExCr0YTdAGerTqJw&h=AT0IpbaD5wvqSzu66pG2BcW7ysBu7Qu72dCVJP7Q3DRfya-2hhOSp8V6PoD7qTvWTZEWdK83dSooEUf8JQrs7UsC998mQ1VCH-RIzUoLB5xd4fHbjTUPT0fJ2GFYffuPCwVj&__tn__=-UK-R&c[0]=AT239n8UFtsSKBUrDzUEtehCwr-SwIwYRubDTC5LkbVMBazuZDGpCQLaVHexPFZVTbBwBpcVd9ypSa74jt4bn7HSRksZQGJxZ8sWX-dkFHWgdsYMsBNj5yVN74TT6UFXuKuPTKwRyLLQWNB8OCT7OX_livHCa61fTK1xOXhrn_2I7jiKszaaTG1x-jVUfkv9NcdMoT5EevvsBelyDGE1zyLhvoBY8ov0UAsmt10bottom of page