top of page

Z ekologią na Ty


W ramach rozwijania świadomości ekologicznej, dbania o najbliższe otoczenie i uwrażliwiania uczniów na rolę drzew w środowisku pani Aleksandra Majewska razem ze swoją klasą drugą własnoręcznie posadzili swoje drzewko na terenie szkoły. Będą o nie teraz dbać i pielęgnować🌲


bottom of page