top of page

Wyjście do kina


Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji miejskiej, a także integracja uczniów i wzmacnianie więzi koleżeńskich to główne cele dzisiejszego wyjścia do kina Cinema City na film "Czarownica 2".


bottom of page