Udostępnione posty
Najnowsze posty

Wyjście do kina


Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji miejskiej, a także integracja uczniów i wzmacnianie więzi koleżeńskich to główne cele dzisiejszego wyjścia do kina Cinema City na film "Czarownica 2".


KONTAKT

 tel. 535 720 999

       791 011 311

e-mail: pspzgierz@wp.pl

ADRES

95-100 Zgierz

ul. 3-go Maja 63