top of page

Patriotyczne śpiewanie


8 listopada w ramach Akademii odbyło się "Patriotyczne Śpiewanie". To uroczyste wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych, które miało na celu uczczenie 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przygotowane utwory zaprezentowały wszystkie klasy począwszy od grupy zerówkowej. To by

ło wspaniałe przeżycie.


bottom of page