top of page

Klikaj z głową


Warsztaty „Klikaj z głową” dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu w czasie wakacji odbyły się u nas w piątek. Wzięli w nich udział wszyscy uczniowie oczywiście z podziałem na grupy wiekowe. Teraz już wiemy jak bezpiecznie poruszać się w sieci 👩‍💻👩‍💻👩‍💻👩‍💻


bottom of page