top of page

Brzechwa dzieciom


Wspólne czytanie wybranych wierszy Jana Brzechwy to nie tylko okazja do doskonalenia umiejętności językowych. Hipopotam stworzył nam okazję do szukania swoich mocnych stron: co już umiem? W czym jestem dobry? Czego jeszcze chciałbym się nauczyć? Kształtowanie poczucia własnej wartości i adekwatnego obrazu siebie to istotne działania już na etapie wczesnej edukacji.


bottom of page