top of page

Zerówka się integrujeDziś działaliśmy matematycznie. Dzieliliśmy obrazy na wzory, a potem ćwiczyliśmy logiczne myślenie i układaliśmy domino. Doskonaliliśmy pracę zespołową i integrację w grupie.bottom of page