top of page

Pamiętamy


"Wolności nie można posiadać nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę." Jan Paweł II
bottom of page