top of page

ŚLUBOWANIE


ŚLUBOWANIE NA PIERWSZAKA!

PASOWANIE NA STARSZAKA!

Ślubowanie i pasowanie to bardzo ważna uroczystość w kalendarzu szkolnym

Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej

”Edukacja przyjazna dziecku” w Zgierzu

To niezwykłe wydarzenie uświetnili znakomici goście Przemysław Staniszewski-Prezydent Miasta Zgierza, nasi cudowni duchowni ks.kan.dr Andrzej Blewiński,

ks.prałat Stanisław Kaniewski, Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Śliwińska-Bracka oraz Rodzice.

Tradycyjnie już dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Następnie złożyli przysięgę i uczestniczyli

w ceremonii pasowania piórem ze złotym magicznym pyłem, której dokonała

pani Anna Jabłońska-dyrektor Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Zgierzu.

Uroczystość dostarczyła dzieciom, ich rodzicom oraz zaproszonym gościom wielu

miłych przeżyć i wzruszeń.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

DROGIE PIERWSZAKI !

DROGIE STARSZAKI !

Życzymy Wam wielu cudownych przygód w

„Podróży do krainy wiedzy”


bottom of page