top of page

Wycieczka do biblioteki


Wczoraj Jaśminka z klasy drugiej wybrała się z panią Ewą Marciniak do biblioteki.

Wypożyczyły największą książkę jaką mieli.


bottom of page