top of page

Nasza społeczność


Świat naszej małej społeczności tworzą :

. dzieci

. ich rodzice

. nauczyciele

W tym świecie nie ma miejsca na agresję.

Uczymy wzajemnego zaufania i szacunku

do drugiego nawet młodego człowieka.


bottom of page