top of page

Motto szkoły


Motto naszej szkoły zawarte jest w nazwie:

„Edukacja przyjazna dziecku”

Jesteśmy szkołą bez stresu. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój każdego dziecka realizując różne formy wsparcia psychologicznego i edukacyjnego.

Każde dziecko czuje się w naszej szkole potrzebne i dowartościowane.

Każdy może odnieść sukces bo skupiamy się na jego mocnych stronach.

„ Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,

aby uczniowie uważali ją za cenny dar ,

a nie za ciężki obowiązek.”


bottom of page