top of page

Piękna nasza Polska cała.


Poznajemy nasza ojczyznę. Podróżujemy palcem po mapie oglądamy ilustracje z różnych zakątków kraju czytamy legendy i lepimy z plasteliny miniatury największych zabytków Stolicy. Znamy też nasze symbole narodowe.


bottom of page